อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข

9 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์

ชื่อผลงาน พื้นที่ว่างของมิติ 1
ขนาด 80x60 cm
เทคนิค Transfer image on canvas
 

ชื่อผลงาน พื้นที่ว่างของมิติ 2
ขนาด 80x60 cm
เทคนิค Transfer image on canvas