ภาพถ่ายสร้างสรรค์ ชุด"จังหวะทับซ้อนในมิติของแสงเงา" อ.ปราโมทย์​ ศรีปลั่ง

27 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์