ในหลวงรัชกาลที่10 อ.วินัย สุขวิน

27 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์

อาจารย์วินัย  สุขวิน 

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ 
ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร