อาจารย์

9 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติยศ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานนท์ มณีนิล ที่ได้รับการดำรงแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชา สาขานิติศาสตร์