นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดนิทรรศการ มรย.วิชาการ ๖๒

7 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรม มรย.วิชาการ ๖๒ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดนิทรรศการและกิจกรรม ในงาน มรย.วิชาการ ๖๒ ขึ้น ณ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับการรับน้อง กิจกรรมระบายสีนักกฎหมาย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก