หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มรย. จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย"

9 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "กระบวนการยุติธรรมและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย" ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเสวนาโดยนักวิชาการชั้นนำด้านกฎหมาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด และรองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์