"มอบเกียรติบัตร" แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต "มอบเกียรติบัตร" ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ มีจิตอาสา ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม 

โดยมีนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน ๗ ราย