หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio

19 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 2- 16 ธันวาคม 2562

 

ตามรายละเอียดดังนี้