ขอแสดงความยินดี กับ นายนัสรอน ปากบารา ได้สอบผ่านภาคทฤษฎีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย รุ่นที่ 56)

15 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความยินดี กับ นายนัสรอน ปากบารา นักศึกษารหัส 59 รุ่นที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้สอบผ่านภาคทฤษฎีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย รุ่นที่ 56)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด