รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

18 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561

ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครด้วยระบบ TCAS ได้ที่นี่ 

http://eduservice.yru.ac.th/tcas/#home