ขอแสดงความยินดีกับนายมูฮำมัดฮัมดี บินเจะมะลี นิติ.มรย.รุ่น 4 สอบผ่านใบอนุญาตว่าความ รุ่น 54 จากศูนย์ฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความฯ

15 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

เข้าสู่วิชาชีพทนายความเต็มตัวอีกหนึ่งราย นายมูฮำมัดฮัมดี บินเจะมะลี  นิติ.มรย.รุ่น 4 สอบผ่านใบอนุญาตว่าความ รุ่น 54 จากศูนย์ฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความฯ