รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

18 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17/01/2561 – 31/01/2561

http://resume.yru.ac.th/