หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู้เส้นทางนักกฎหมาย

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางนักกฎหมาย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ อาคาร 4 ห้อง 404  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยได้รับเกียรติจาก นายมูฮำมัดฮัมดี  ทิพยานนท์ และนายสานูซี สาเม๊าะ เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำสู่เส้นทางอาชีพของนักกฎหมาย