คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ทบทวน/ถกเถียง/ท้าทาย นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง"

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ทบทวน/ถกเถียง/ท้าทาย นิติศาสตร์ในห้วงยามของความเปลี่ยนแปลง" ณ Green Nimman CMU Residence จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่