ขอแสดงความยินดี กับ นายหมัดเป่นดี แวบากา ได้สอบผ่านการสอบว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่ 60

29 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น