คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

26 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา