หลักสูตรนิติศาสตร์ เชิญรับชม "การแสดงศาลจำลองกับฎีกาลักมะพร้าวสุดคลาสสิค" และร่วมชิมขนมจือปุ (กล้วยหยำ)

31 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ เชิญรับชม "การแสดงศาลจำลองกับฎีกาลักมะพร้าวสุดคลาสสิค" และร่วมชิมขนมจือปุ (กล้วยหยำ) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา