หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดการแสดงศาลจำลองและทำขนมจือปุ (กล้วยหยำ)

3 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งทางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้จัดกิจกรรม "การแสดงศาลจำลองกับฎีกาลักมะพร้าวสุดคลาสสิค" และทำขนมจือปุ (กล้วยหยำ) ซึ่งเป็นขนมในท้องถิ่น การจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก