นายหมัดซอบรี แวหะมะ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ รุ่นที่ 1 ได้ สอบผ่านการอบรมวิชาว่าความ จากสภาทนายความ

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น