คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร่วมทำกิจกรรม Green YRU Green University

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ร่วมทำกิจกรรม Green YRU Green University ณ ข้างอาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา