ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เข้าระบบรับสมัครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเมนูข้อมูลผู้สมัคร หากมีข้อมูลผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางแชท facebook.com/YRUadmission ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562

2. เข้าระบบ tcas62 เพื่อยืนยันสิทธิ์ clearing house ผ่าน mytcas.com ภายในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 เท่านั้น

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

4. รายงานตัวเข้าศึกษาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด