หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดการแสดงศาลจำลอง เปาบุ้นจิ้น ตอน รักนี้ต้องฆ่า

23 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม 

  วันนี้ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยทางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดการแสดงศาลจำลอง "เปาบุ้นจิ้น ตอน รักนี้ต้องฆ่า" ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก