หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาวิชาการทางกฎหมาย " ตั๋วเงิน "

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาวิชาการทางกฎหมาย " ตั๋วเงิน " โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา