คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน  "การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ วิทยาการอาชีพเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา