หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบภาคี ประจำปีการศึกษา 2562

30 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบภาคี) ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ ใต้หอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 เมษายน 2562