นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบภาคี ประจำปี 2562

5 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ให้นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้องๆ สู่ความสำเร็จในชีวิต - สนใจยื่นใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานตั้งแต่วันนี้ถึง 5 เมษายน 2662 ณ ใต้หอประชุมหลังใหญ่ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. รหัสสาขา 2125 นิติศาสตรบัณฑิต