ประกาศผลการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รอบที่ 2 กลุ่มภาคี ม.ราชภัฏภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2562

20 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หลักสูตรนิติศาสตร์ 2562 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารให้ดำเนินการดังนี้ 1. เข้าระบบ tcas62(https://student.mytcas.com) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตั้งแต่วันที่ 24 -25 เมษายน 2562 2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 29 เมษายน 2562 3. มหาวิทยาลัยกำหนดรับรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562