นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ รหัส ๖๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)

30 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๒ รหัส ๖๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนักศึกษาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ๑ ต้นต่อนักศึกษา ๕ คน พร้อมติดป้ายชื่อต้นไม้และผู้รับผิดชอบตลอดจนบำรุงรักษาต้นไม้จนกว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา

ขอขอบคุณภาพจาก นางสาวนูรีญา มะลี และนางสาวอารียา สาแม

รายงานข่าวโดย สิริพัฒน์  รันดาเว