นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการแสดงศาลจำลอง เปาบุ้นจิ้น ตอนรักนี้ใครอย่าแตะ ในงานมรย.วิชาการ ๒๕๖๒

21 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงชุด เปาบุ้นจิ้น ตอนรักนี้ใครอย่าแตะ ในงาน มรย.วิชาการ ๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญา  

สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้โดยสแกน QR Code