นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธนาคาร

7 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

 

มหาวิทยาลัยธนาคารได้มอบทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จำนวน 3 คน ได้รับคัดเลือกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้

 

1. นางสาวนูรฮูดา  ตอกอ รหัส 405937040  ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธนาคาร

2. นางสาวยาวารี  มะหะมะมะลี รหัส 405937021  ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธนาคาร

3. นางสาวมัรดียะห์  เจ๊ะแว  รหัส 406037015  ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธนาคาร (ทุนซะกาต)  

 

smiley ขอขอบพระคุณโอกาสดีๆ จากมหาวิทยาลัยธนาคารsmiley

yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวด้วยนะคะ yes

heart ขอให้น้องๆ รักษาคุณความดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป heart