ขอแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กล่าวสุนทรพจน์ภาษามลายู

25 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

 

นางสาวนุรฮูดา  ตอกอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 

ในการ “ประกวด สุนทร์พจน์ ภาษามลายู ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561” สถาบันภาษามลายู ไทยแลนด์ ศ.อ.บต.

“PIDATO BAHASA MELAYU KALI KE 5 2018” Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand

วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี