ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนศึกษาต่อ ประเทศอินโดนีเซีย

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

 smiley Congratulation wink

ขอแสดงความยินดี

1. นางสาวลัยลา  วาเยะ

2. นางสาวนอร์ฟาตีฮะ  นาวี

3. นางสาวฮูมัยดะ เจาะกลาดี  (Universitas Islam Malang)

ได้รับทุน Dramasiswa ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ปี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

@@ ขอให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งที่หวังไว้

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบเจอ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตให้ได้มากที่สุด สู้ๆ น่ะคะ @@