นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมการทดสอบระบบนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย

26 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 4 จำนวน 20 คน

เข้าร่วมการทดสอบระบบนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอินโดนีเซีย

 The Development of "Sunting Pintar" Aplication as Learning Innovation Lifeskill-Based Edition and Enterpreneurship"

​ณ ห้อง 25 - 304 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ซึ่งเป็นระบบนวัตกรรมที่ศึกษาและพัฒนาโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรัฐมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ใช้สำหรับการตรวจสอบเอกสารการเรียนการสอน

ขอขอบคุณ ที่มาเผยแพร่ข้อมูลดีๆ ในการเผยแพร่เอกสารวิชาการให้นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้เรียนรู้และปฏิบัติ

ขอขอบคุณความร่วมมือต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรัฐมาลังได้มอบให้มหาวิทยาลัยราชภักยะลามาอย่างต่อเนื่อง

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมพัฒนาและเปิดโอกาสต่างๆ ให้นักศึกษาของเราต่อไป