ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี)

นางสาววิชุตา ฮะยีตำมะลัง

จัดกิจกรรมโดยสาขาวิชาภาษามลายู แขนงวิชาภาษาอินโดนีเซีย คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี

ขอให้นักศึกษารักษาความสามารถ
และประสบการณ์ที่ได้รับให้คงอยู่ตลอดไปน่ะคะ