กรรมการหลักสูตร

22 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

ชื่อคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. อาจารย์ซามียะห์ บาเละ ประธานหลักสูตร
2. อาจารย์ไซนีย์ ตำภู กรรมการ
3. อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง กรรมการ
4. อาจารย์อาลียะห์ มะแซ กรรมการ
5. อาจารย์การ์ตีนี วาโด กรรมการ