ติดต่อเรา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 


ที่อยู่สำนักงาน อาคารชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 50000

 

ติดต่อ :: เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาวิชาภาษามลายู ครุศาสตรบัณฑิต

นางสาวมาซีเตาะ บือซา  โทร. 50000