นักศึกษา

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

heart ผลงานดีเด่นนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ค.บ.

yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันโต้วาที
yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ปี1และ2 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย
yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวาดอาซูรอ

yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่1และ3 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมหกรรมวิชาการพหุภาษา
yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู รหัส 60 - 61 ได้รับเกียรติบัตรการทดสอบอัตลักษณ์มลายูระดับดีเยี่ยม

yes ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีืั้ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบคำถามทักษะภาษามลายู