นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มฟน.

1 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม มหกรรมวิชาการพหุภาษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ชั้นปีที่ 1 2 และ 3 ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาในมหกรรมวิชาการพหุภาษา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในวันที่ 31 มกราคม 2562

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษา

1. นายอาฟีฟี ฮะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดบทกวีภาษามลายู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2. นางสาวรุสนีดา หะมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดเล่านิทานภาษามลายู ได้รับรางวัลชนะเลิศ