ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มรย.วิชาการ 62

16 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มรย.วิชาการ 62 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                            สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แสดงละครสั้น เรื่อง Cinta pandangan pertama (รักแรกพบ) จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2