กิจกรรม นิทรรศการ มรย.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

19 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการ มรย.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ใต้อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในซุ้มมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้น้องๆและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีของรางวัลมอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมเล่มเกมส์ในซุ้มของเรา