ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ภาคปกติและภาคกศ.บป รหัส 60 และรหัส 61 ทุกท่าน

14 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ภาคปกติและภาคกศ.บป รหัส 60 และรหัส 61 ทุกท่าน ให้เข้าระบบเพื่ออัพโหลดรูปถ่าย ในการทำบัตรนักศึกษาใหม่ IPAC-VDB ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2562 ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม

http://eduservice.yru.ac.th/std_photo/

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด