อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

20 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับภาษาและวัมนธรรมชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 19-32 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยมูฮำมาดียะห์ ซูกาบูมี ชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย