กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

29 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย ประกวดเล่าเรื่องภาษาอินโดนีเซีย ประกวดอ่านกวีภาาาอินโดนีเซีย และประกวดการสะกดคำในภาษาอินโดนีเซีย กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัด ปัตตานี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประกวดสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย และประกวดเล่าเรื่องภาษาอินโดนีเซีย