กิจกรรม โครงการมหกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

22 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการมหกรรมวันภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ( ศภอ ) ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา