กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ประชุมประชุม บราแง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา .08:00 น เป็นต้นไป

7 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ประชุมประชุม บราแง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา .08:00 น เป็นต้นไป