หลักสูตรรัฐศาสตร์จะมีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2663 ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘ํ๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เวลา 09:00-12:00 น

11 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด