ความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลก

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุไลมาน หะโมะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลก” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย