จัดกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวัฒนธรรมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกรรมหนึ่งหลักสูตรหนึ่งวัฒนธรรมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน จัดกิจกรรมสภากาแฟ วิถีชีวิตท้องถิ่นชายแดนใต้