เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

21 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

25 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน พร้อมด้วย ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25,28 กุมภาพันธ์ 2563 และ 1-3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตา