ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถอดบทเรียน ในโครงการผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งเเวดล้อมจังหวัดปัตตานี-ส่วนขยาย

13 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) บรรยายและวิทยากรกระบวนการ

วันนี้ ( 9 กันยายน 2563 ) เวลา 09.00 น. อาจารย์คมวิทย์ สุเสนีย์ อาจารย์ สุไลมาน หะโมะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรฯ นายมุสตาซา ยูโซะ เเละนายซูไฮมี อีปง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถอดบทเรียน ในโครงการผู้สูงอายุใส่ใจอนามัยสิ่งเเวดล้อมจังหวัดปัตตานี-ส่วนขยาย จัดโดย สมาคมวางเเผนครอบครัวเเห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลประจัน อำเภอยะรัง สนับสนุนโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข​ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี